Elle a vécu 67 ans.
  Père  : Jakub ŚWIDURSKI   Père  : ? PAWLACZYK
  Mère : Marianna SOBKOWIAK   Mère : ?
Mariée Naissance : Mari
Antonina ŚWIDURSKA 3 Mai 1855 Mariage Kazimierz PAWLACZYK
GOLA, Gmina Jaraczewo - Pologne Antonina 17 - Kazimierz 24
6 Octobre 1872
Baptême : Eglise de Jaraczewo - Pologne
6 Mai 1855 Prêtre : Ignacy ANDERSZ
Antonina Eglise de Jaraczewo - Pologne Témoins Kazimierz PAWLACZYK
ŚWIDURSKA Prêtre : Ignacy ANDERSZ Wojciech NOWACZYK ±1848-19??
Parrain : Bartłmiej OLEJNICZAK Gola Jan KRZYŹANIAK
Marraine : Anna WIŹNIARY Wojciechowo Enfants
Immigration
Non Décès : Antonina 1876-19??
13 Mai 1922 Józefa 1879-1921
Chwałkowo Kościelne - Gmina Książ - Pologne Ludwika 1881-19??
Wawrzyn 1887-1963
Inhumée :
Mai 1922
Cimetière de Chwałkowo Kościelne - Pologne
Kazimierz PAWLACZYK Né en ±1848 à Kolniczki - Paroisse PW Narodzenia
    Mercredi 24 Février 2021     Fêtes du jour en Pologne : Maciej, Bogusz, Modest